Initiatiefnemers van Budgetgolf.nl betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Initiatiefnemers van Budgetgolf.nl aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Vanuit ons artikelenmanagementsysteem plaatsen wij geen cookies op uw computer. We leggen verder geen gegevens vast om gebruikersprofielen te maken. Wij gebruiken wel Analytics van Google en Webalyzer van onze provider om bij te houden en rapportages te krijgen over aantallen en hoe onze bezoekers onze website gebruiken. In een aantal gevallen maken we gebruik van een zogenaamde affiliate-dienst. Als u ons gegevens verstrekt, worden deze nimmer doorgegeven aan derden.